olika_yxmodeller

Tomahawk – Trade axes

Före européernas ankomst till Nordamerika på 1500–talet, levde ursprungsbefolkningen som man levt på yngre stenåldern ”i den gamla världen” och hade aldrig kommit i kontakt med järnföremål. När Amerika erövrades av européerna spelade så kallade ”trade axes” en viktig roll som bytesvara vid handeln med ursprungsbefolkningen. Små yxor av stål, som lätt kunde bäras med och ha i bältet, var vanliga bland européerna och blev snabbt populära även hos ursprungsbefolkningen vid jakt, hushållssysslor och strid.

Yxorna, ett gammalt europeiskt hantverk, kom att bli en av de främsta indiansymbolerna, mycket till följd av den förfalskade bild av ursprungsbefolkningen som europeiska kolonisatörer och senare tiders Hollywood-filmer skapat. Yxorna fick samlingsnamnet Tomahawks.

Ursprunget till ordet tomahawk kan härstamma från Lenapestammens tamahak, vilket fritt översatt betyder skärverktyg. Andra källor uppger dock att det kommer från idianspråken Powhatan eller Algonquian.