yxanvändning

Timring

Att skrä med timmerbila

Att skra med timmerbila 1Stocken som ska skrädas läggs upp på två specialgjorda bockar som ger bra arbetshöjd. En kil, instucken från sidan låser stocken. Bockens höjd bestäms genom att timmermannen ska kunna sitta grensle över bocken och nå med hela fötterna i marken. Händerna ska hållas intill varandra. Höger hand hålls närmast stålet.

Att skra med timmerbila 2Högra handens tumme hålls uppe på skaftet och inte kring eftersom tumnageln då kan skadas.

Stocken vrider sig ofta vid torkningen. Om stocken är rättvänd, d.v.s. sprickorna går nedåt (uppifrån vänster ned mot höger), skräder man ifrån sig på övre stockhalvan och mot sig på nedre. Är stocken solvind, d.v.s. sprickorna går uppåt, gör man tvärtom. På så sätt undviker man att tälja ”motveds”.

Att skra med timmerbila 31: Självsprickor
2: Övre hälften av stocken
3: Nedre hälften av stocken

Att skräda rätt sin stock

Att skra med timmerbila 4

Timmermannen rör sig bakåt under arbetets gång så att han hela tiden kan kontrollera att ytan blir fin. Stocken ska skrädas så slät och vattenavstötande som möjligt. Eftersom eventuella småflis inte får bilda fickor för regnvattnet, har timmermannen stocken upp och ned vid skrädningen jämfört med hur den sedan läggs i husväggen. Självsprickorna vänds inåt om insidan ska kläs med panel. Annars vänds de utåt så att insidan blir vacker och lättstädad.