kurser_allmäninfo

Tider

Kurs 09.00-17.00
Kaffe 10.30 och 15.00
Lunch 12.30 – 13.30
Middag 17.30