Material

Stål

Järn är jordskorpans fjärde vanligaste grundämne. Rent järn är förhållandevis mjukt och böjbart. Stål är en legering, metallblandning, med järn som basmaterial samt låga halter av andra grundämnen som bl.a. kol, kisel och mangan. Stållegeringarna framkommer när järn i smält tillstånd blandas med metalliska och icke metalliska grundämnen så att nya material skapas.

Dessa legeringar har ofta nya egenskaper som skiljer sig från de ingående grundämnenas egenskaper. Resultatet blir att ett stort antal olika stålsorter kan skapas, beroende på om stålet ska vara hårt, slitstarkt eller segt. Kol verkar som ett bindande material. Mängden kol i legeringen bestämmer därmed vilka egenskaper stålet får.

Ett grundämne varken skapas eller försvinner, utan cirkulerar runt i samhället och ekosystemet i eviga kretslopp. Stålet, med järn som bas, kan återvinnas i princip i obegränsad omfattning. Detta har resulterat i att ett stort antal olika skrotbaserade stålverk har bildats, som använder skrot som en väsentlig råvara i sin tillverkning. Återvinningen är ingen nyhet för stålindustrin. Sedan 1800-talet har det funnits processer för att smälta om skrot och tillverka nya stålprodukter.

Gränsfors Bruk använder stål från Ovako, där stålet härstammar helt från återvunnet skrot. Skrotet sorteras in i olika klasser och stålverket använder en blandning av dessa till det stål som tillverkas. Tillverkning av stål, som alla tillverkningsprocesser, påverkar miljön. Gränsfors Bruk har medvetet valt att samarbeta med just Ovako. Som ett av Europas största och ledande stålverk värnar Ovako starkt om miljön och satsar mycket av sina resurser på produktutveckling, processutveckling och återvinning, för att få så lite påverkan på miljön som möjligt. För mer info om Ovakos miljöarbete.

Produktutvecklingen resulterar bl.a. i att nya stålsorter tas fram som är mer tåliga och har en bättre livslängd. Även processutvecklingen bidrar, då bland annat användningen av kol, olja och övriga förbrukningsmaterial per ton tillverkat stål stadigt minskar. Även återvinningen av skrot bidrar till att miljön skonas.