yxanvändning

Slöjda med yxa

Använd en huggkubbe att hålla trästycket emot när du arbetar. Använd inte samma huggkubbe som till vedhuggningen – vedträna har i allmänhet dragit med sig sand och jord upp på huggkubben, vilket förslöar eggen. Skärpan är viktig vid slöjdning. Låt yxeggen gå med en fallande rörelse mot trästycket så att den skärande punkten glider från nedre delen av eggen och uppåt. En sådan rörelse gör att risken blir mindre att den som täljer slinter och gör sig illa. Håll också trästycket mot den bortre delen av huggkubben så att slintande hugg med större sannolikhet tas upp av huggkubben.

Talja med yxaTälj alltid med träets fiberriktning – annars är det lätt gjort att fläka bort bitar som egentligen var tänkta att finnas kvar.

Vanliga yxor vid slöjd är Gränsfors Snickaryxa och Gränsfors Slöjdbila. Dessa yxor används mycket ofta för att grovt hugga till virke för slöjd och snickeri. (jfr uttrycket “yxa till” som betyder forma snabbt och grovt).