olika_yxmodeller

Skogsyxor

Gränsfors skogsyxor är gjorda för att användas i skogen, allt från att fälla större träd till att kvista mindre grenar.

Utmärkande för skogsyxorna är att eggen är rundad och lång med ett platt och långsmalt yxhuvud.

Skogsyxorna är speciellt gjorda för att kapa av träfibrer, som vid trädfällning och kvistning, till skillnad mot vedklyvning då hugget går längs med träfibrerna.