yxans_skotsel

Skafta din yxa

Det är viktigt att yxskaftet är av god kvalitet. Såväl skaft som träkil ska vara mycket torra vid skaftningen, annars kan skaftet torka, krympa och lossna från yxhuvudet efter skaftningen. En annan vanlig orsak till att yxhuvudet lossnar från skaftet är felaktig användning av yxan, till exempel genom slag på eller med nacken så att yxögat deformeras.

Ibland kan det vara svårt att lossa skaftet från yxhuvudet, då det är fastsatt med härdmassa eller lim. Försökt dock aldrig bränna bort ett yxskaft – värmen kan förstöra stålets härdning!

Skaftning - Yxans skotsel 1
Skaftning - Yxans skotsel 2
Skaftning - Yxans skotsel 3

Gör så här om du skaftar om:

1. Såga av skaftet nära yxhuvudet.

2. Borra bort så mycket som möjligt av trä och lim inuti yxögat.

3. När merparten av träet och limmet tagits bort, kan resterna slås ut från det håll där du tidigare sågat.

4. Gör rent inuti ögat med t ex en kniv.

5. Lägg ut två plankstumpar som stöd för yxhuvudet och slå på det nya skaftet. Se till att skaftet tar fäste och kommer ut en bit på andra sidan av yxhuvudet. Kontrollera och justera så att skaftet får den vinkel mot huvudet som du önskar.

6. Ta trälim i skaftspringan och på kilen.

7. Slå in träkilen så långt det går.

8. Såga av skaftände och inte inslagen del av träkilen. Spara några millimeter.

9. Slå slutligen eventuellt in en trebenad järnkil snett över träkilen. Järnkil behövs inte alltid och används oftast på större yxor.