företagsansvar

Respekt för människan

Vi ska tillverka yxor med respekt för de människor som skapar dem.

En yxa blir så bra som den sammanlagda yrkesskickligheten hos de människor som smidit, slipat och skaftat yxan. Alla yxor vi tillverkar är gjorda av människors händer. Alla dessa människor ska ha stor respekt och erkännande för sitt yrkeskunnande. Utan dem vore företaget ingenting.

Vi som företag måste hela tiden värna om och respektera människan som har tillverkat våra produkter. Men för oss är det även oerhört viktigt att du som kund vet att våra anställda har svenska marknadsmässiga löner, bra arbetsförhållanden, semester och pensionsavsättningar, men även möjligheten att förena arbete och fritid. Med andra ord förutsättningar som överensstämmer med de värderingar och de förhållanden som du som kund förmodligen vill ha för dig själv och dina barn.

Gränsfors Bruk har även kollektivavtal och vi följer de uppsatta spelreglerna som finns på den svenska arbetsmarknaden.

Tyvärr är det här inget som är självklart i dagens produktionssamhälle. I många fabriker runt om i världen pressas lönerna allt lägre samtidigt som den anställde måste jobba snabbare och längre timmar, bara för att vinsten för företaget ska bli så hög som möjligt. Detta tycker vi är fel.

För oss är inte att få så hög vinst som möjligt vårt huvudfokus. Självklart måste vi visa vinst för att ha ett fungerande företag, men det finns så mycket mer som vi anser är viktigare. Som till exempel att våra anställda mår bra och trivs och att vi behåller hela vår produktion i Sverige.

Nästa gång du håller en yxa i handen, tänk då igenom hur den yxan är producerad!