företagsansvar

Miljö

Vi ska tillverka yxor som tär så lite som möjligt på vår miljö.

Det bästa vi kan göra för miljön är att tillverka få kvalitetsprodukter som håller länge. Vi har därför hela tiden haft som mål att ta fram en produkt med en väldigt lång livslängd, vilket gör att vi inte behöver tillverka lika många produkter.

Vi anser att produktens kvalitet och livslängd är en mycket viktigt del för att kunna bidra till en bättre miljö. En ökad produktlivslängd gör nämligen att vi bland annat:

  • tar mindre av naturens resurser, vilket ger minskad förbrukning av råvaror och energi
  • producerar färre produkter, vilket genererar mindre avfall
  • gör färre inköp, vilket ger minskade transporter

Gränsfors Bruk har som ett av sina mål att göra bra produkter som har mycket lång livslängd.

Som ett bevis på detta och för att det inte ska finnas någon tvekan om att vi tar vårt ansvar, lämnar vi 20 års garanti på yxorna.

Det gäller även att använda råmaterial som tär så lite som möjligt på vår miljö. Till våra yxor använder vi återvunnet stål, vegetabiliskt garvat kromfritt läder och träskaft av hickory.

Val av material är viktigt, inte bara utifrån ett miljömässigt tillverkningsperspektiv, utan även utifrån vad som händer med materialen när yxan till slut inte kan användas längre. Stålet kan återigen återvinnas, lädret och skaftet förmultnar och inget material behöver bli till avfall.