olika_yxmodeller

Isyxan

En isyxa är ett verktyg som används av bergsklättrare både i upp- och nedstigning då terrängen täcks av is och snö. Yxan kan hållas och användas på en rad olika sätt, beroende på behov och omgivning. Isyxans ursprung härstammar från en så kallad alpstav, en lång trästav med en järnbeklädd spets, som har använts av herdar i Alperna sedan medeltiden.

År 1786 gjorde Jacques Balmat och Michel-Gabriel Paccard den första bestigningen av Mont Blanc. Illustrationer visar att Balmat bär två separata verktyg – en alpstav samt en liten yxa som kan användas för att hugga steg på isiga backar. Enligt den tidigaste tillverkaren av isyxor, Grivel, slogs dessa två verktyg samman för att skapa den första riktiga isyxan omkring 1840.

År 1978 upprättade, Union Internationale des Associations d’Alpinisme (UIAA) formella standarder för isyxans säkerhet och prestanda. Detta ledde bland annat till att ersätta det traditionella träskaftet av skaft av metall.