olika_yxmodeller

Historiska yxor

Under urminnes tider har yxan tjänstgjort både som verktyg, vapen, statussymbol och kultföremål. Gränsfors Bruks historiska yxor är repliker på yxor som var vanliga för flera hundra år sedan. Yxorna är dock bara ett axplock av olika historiska yxor som finns. De historiska yxorna är, till skillnad mot Gränsfors Bruks övriga yxtyper, inte tillverkade för att fylla en viss funktion i dagens sammhälle, utan mer för att visa hur yxor såg ut förr i tiden. Både yxornas tidsepok samt geografiska ursprung skiljer sig mycket åt.

Gränsfors Bruks historiska yxor härstammar från tiden mellan 500 – 1700 talet e.kr. och de flesta av de utvalda yxorna har nordiskt ursprung, även om vissa yxor från Centraleuropa finns med. Replikerna är smidda efter arkeologiska fynd och originalen kan ofta beskådas på något av våra historiska museer i norden. Yxornas form och storlek skiljer sig även mycket åt, beroende på vad yxan skulle användas till en gång i tiden.