Tillverkning

2. GROVSLIPNING, HÄRDNING & ANLÖPNING

Efter smidet grovslipas yxans egg, medan resten av yxhuvudet lämnas som det är. Därpå härdas eggen genom uppvärmning till 820°C för att därefter snabbkylas i vatten. Efter härdningen är materialet mycket hårdare men också något sprödare. Därför måste stålet anlöpas. 

Anlöpning innebär att stålet hettas upp ytterligare en gång till ungefär 200°C för att få bort spänningar som uppkommit i materialet vid smidet och härdningen. Hårdheten i stålet beror först och främst på dess kolhalt men även på temperaturen vid anlöpningen.