Tillverkning

2. GROVSLIPNING, HÄRDNING & ANLÖPNING

Efter smidet grovslipas yxans egg. Resten av yxhuvudet lämnas som det är. Efter grovslipningen härdas eggen genom uppvärmning till 820° C och därefter snabbkylning i kallt vatten. Härdningen görs för att göra stålet hårdare. Efter härdningen är materialet mycket hårdare men samtidigt också betydligt sprödare.

För att få bort spänningar i stålet som uppkommer både vid smidet och vid härdningen behöver stålet anlöpas. Anlöpning innebär att yxorna hålls i 60 minuter i en ugn som är 195° C. Detta gör att spänningar i stålet, som uppkommit vid smidet och härdningen, minskar. Hårdheten i stålet beror först och främst på stålets kolhalt men även på temperaturen vid anlöpningen. Förutom avkylning i vatten kan även olja eller bly användas som kylmedel.

Gränsfors Bruk använder kylning i vatten, då det är det mest miljövänliga alternativet.