yxanvändning

Eld

Göra upp eld i skog och mark

Gora upp eldBörja med att välja ut en lämplig plats. Passande underlag till eld är t ex sand, grus eller jord. Elda inte på stenhällar, de kan spricka av hettan och får dessutom fula svarta märken. Elda inte heller på torvmark eller i närheten av buskar och träd. Kanta gärna den blivande härden med stenar. Elda med torra pinnar och grenar så långt det är möjligt. Torra pinnar att tända med finns alltid, även när det regnar, nertill på granstammar. Näver är också mycket bra att tända med, men kom ihåg att aldrig barka en levande björk! Börja med att elda med mindre pinnar och fyll på med grövre vartefter elden tar sig.

Släck elden ordentligt, helst med vatten, innan eldningsplatsen lämnas. Återställ marken så mycket som möjligt om det är en tillfällig eldningsplats. Respektera eventuella eldningsförbud, speciellt vanliga under vårar och torra somrar. Tänk också på att allemansrätten inte tillåter att man bryter eller hugger ner levande buskar och träd.

Stående vedträn ger en snabbt brinnande brasa, liggande vedträn ger en långvarigare brasa.
gora upp eld 2

 

 

Elda i spis och kamin

Se till att spjäll och/eller draglucka är öppen. Lägg in veden så tätt att de brinnande vedträna sedan värmer varandra, men ändå så glest att elden får luft. Stoppa in hopknölat tidningspapper eller en bit näver att tända i under vedhögen. I en vedspis bör man börja med att elda lite papper eller näver i sotluckan precis innan brasan tänds. Om det finns risk för att det ska ryka in, kan du se åt vilket håll luften drar i kaminen genom att hålla en brinnande tändsticka i övre kanten av kaminöppningen. Drar lågan ut ur kaminen ska man se till att t ex stänga av köksfläkten.

Elda i spis och kaminÄr det ändå kallras genom skorstenen, öppna ett fönster i rummet precis medan brasan tänds. Den hastig inströmmande luften brukar då gå ut genom skorstenen och ge drag åt rätt håll. Detta är också en bra metod att “vända” en brasa som ryker in. Stryp inte lufttillförseln för hårt när brasan har tagit sig. Kontrollera att lufttillförseln är lagom genom att gå ut och titta på röken. En rätt eldad vedbrasa lämnar bara koldioxid och vattenånga, varför någon rök knappast syns. Om det är mycket kallt kan röken även vara vit.

Törved och aska

Törved

Torved och askaIbland kan man hitta gulrödaktig och kraftig doftande tallved, speciellt i gamla skadade stammar och stubbar. Torkad är denna kådrika ved mycket bra att tända brasor med. Såga törveden i decimeterlånga bitar och spjälka upp dessa i tjocka stickor. En enda uppsplittrad törvedsticka tänder den mest svårtända brasa. Törved kallas också töre, torrved eller tjärved beroende på landsända och dialekt.

Aska

Aska som rakats ur kaminen eller spisen bör förvaras några dagar i ett obrännbart kärl för att svalna. Glödrester kan finnas kvar i flera dagar och orsaka brand om askan hälls ut för tidigt. Aska efter vedeldning kan tas tillvara och spridas över gräsmatta och rabatter, men inte i potatislandet då potatisen kan bli skrovlig. Träaska innehåller en del nyttiga salter, framförallt kaliumkarbonat, så kallad pottaska och höjer pH i försurad jord. Blanda gärna lite träaska i komposten.