olika_yxmodeller

Dubbeleggade yxor

Den dubbeleggade yxan har använts genom historien både som symbol och som vapen. Från mitten av 1800-talet till det att motorsågen tog över i skogsbruket i mitten av 1900-talet, har dubbeleggade yxor, Double-Bitted Axes, framförallt använts av skogsarbetare i Kanada och USA. Fördelen med den dubbeleggade yxan för en skogsarbetare var att den kunde slipas olika på de två eggarna.

Skogsarbetaren behövde endast bära en yxa, men hade två eggar med sig. Proffshuggaren slipade antingen eggen på de båda bladen med vinkel som blev optimal för ”backhand” respektive ”forehand” huggning – eller så var den ena eggen tunnare slipad för användning vid fällning och den andra eggen lite trubbigare slipad för kvistning. Den dubbeleggade yxan blev så vanlig att den kom att stå som symbol för den professionelle skogsarbetaren i Nordamerika.

De nordamerikanska skogsarbetarna arbetade och bodde ofta många månader i sträck långt borta från bebyggelse. Utbudet på fritidsysselsättningar var då begränsat och på lediga stunder kunde de roa sig med att kasta prick på någon liggande stockända.

Idag används den Dubbeleggade yxan sällan för arbete i skogen utan framförallt till en rolig fritidssysselsättning – yxkastning, där den dubbeleggade yxan kastas mot en tavla. Tävlingar i både SM och NM arrangeras av bland annat Svenska Yxkastarförbundet.