olika_yxmodeller

Bergsmansyxan

Bergsmansyxan eller bergsmanskäppen har utvecklats ur den typ av yxor som sedan tidig medeltid användes av bergsmän i Centraleuropa vid letandet av malm, främst koppar – och silvermalm. Bergsmanyxan blev med tiden ett värdighetstecken och en yrkessymbol för bergsmän.

Yxmodellen kom antagligen till Sverige med tyska bergsmän till Falu gruva redan på 1300-talet men blev mera spridd under 1600-talet. Bergsmansyxorna har som regel mycket eleganta gravyrer på yxhuvudet.