Från stock till stuga

Från stock till stuga är en handbok i konsten att timra men också en utmärkt källa till kunskap för dig som äger eller tänker skaffa ett hus med timrad stomme, vilket många äldre hus har. I denna utökade utgåva finns mycket nytt, bland annat avsnitt om motorsågens skärutrustning, hur man själv kan såga hustimmer, plank, bräder samt vad man bör tänka på när man ska köpa hustimmer. Du får också följa flera nya byggprojekt i såväl timrings- som stolpteknik.

Das Produkt kann im Fabrikladen von Gränsfors Bruk und bei ausgewählten Einzelhändlern gekauft werden.

Find closest retailers